Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka) lastnik spletnega mesta (upravljalec) Roman Brcar, Plintovec7b, 2201 Zgornja Kungota, obdeluje zgolj za naslednje namene:
– za vodenje evidence o udeležencih brezplačnih svetovanj in delavnic upravljavca, vključno z evidenco, koliko dogodkov (in katerih) se je udeležil posameznik;
– za vodenje evidence o prenosih brezplačnih priročnikov, ki so objavljene na spletni strani romanbrcar.si;
– za pošiljanje e-poštnih sporočil z namenom obveščanja in dogovarjanju glede berzplačnih svetovanj in delavnic, na katere se obiskovalec spletne strani lahko prijavi preko kontaktnih obrazcev ali neposrednega kontakta;
– za pregled, objavo in odobritv komentarjev, ki jih obiskovalci spletne strani lahko napišejo na posameznih straneh, ki to funkcionalnost omogočajo;
– za evidenco in pregled deljenj vsebin preko vtičnikov za socialna omrežja, kjer je to omogočeno;
– za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal.

Vsa analiza in upravljanje s podatki je zgolj za interno evidenco upravljalca.

 

Varstvo osebnih podatkov

Upravljalec deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, kateremu v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavljamo naslednje pravice:

Pravica, da od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
– namene obdelave,
– vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
– predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki).

Popravek netočnih osebnih podatkov.

Omejitev obdelave, kadar posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov:
– je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe,
– upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih jaz potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.

Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

Da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravica, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov roman@romanbrcar.si.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Zgornja Kungota, 22.5.2018