Ločitev med sodelavci

Ločitev med sodelavci je posebno težavna. Oba, ki sta v to vpletena morata namreč še naprej ohranjati profesionalen odnos, kar pa je težko tudi v primerih, če je bila ločitev sporazumna. Še težje je, kadar gre za enostransko odločitev, s katero se drugi partner ne strinja. Oba vpletena morata v taki situaciji pokazati veliko zrelosti,…